تبلیغات
چاپ و تبلیغات بر روی CDوDVD - چاپ دیجیتال

ما با تجربه دیروز و فناوری امروز هنر چاپ فردا را مجسم می كنیم
چاپ دیجیتال


این نوع چاپ بر روی سی دی های مخصوص چاپ دیجیتال(پرینت لیبل) و با دستگاههای تمام اتوماتیك انجام
 می شود.رنگها به صورت تركیبی بر روی سی دی چاپ می شود و هیچ گونه محدودیت رنگی وجود ند
ارد،اما
در پایان كار چاپ باید برای تثبیت رنگ از uv استفاده كرد.

دستگاه uv


چاپ پویان:81-66964480
              09354713025 

Admin Logo
themebox Logo
type="text/javascript" src="http://pichak.net/blogcod/random-photos/animals/random.js">