تبلیغات
چاپ و تبلیغات بر روی CDوDVD - تولید استمپری

ما با تجربه دیروز و فناوری امروز هنر چاپ فردا را مجسم می كنیم


تولید به روش استمپری

ماده اولیه تولید CD (پلی کربنات) می باشد.یک CD از بخشهای مختلفی ساخته شده که پلی کربنات مهمترین و اصلی ترین ماده می باشد. در ساخت یک Pre-recorded ابتدا از روی CD مستر (Master CD) استمپر تهیه می شود. اطلاعات برروی CD بصورت یکسری پستی و بلندی (Pits &Lands) ذخیره می شود که در استمپر این اطلاعات (Pits &Lands) بصورت نگاتیو قرار دارند. با تزریق پلی کربنات برروی استمپر یک Pre-recorded ساخته می شود که از نظر کیفیت و دوام با انواع کپی شده غیر قابل مقایسه است.


چاپ پویان:81-66964480
              09354713025 

Admin Logo
themebox Logo
type="text/javascript" src="http://pichak.net/blogcod/random-photos/animals/random.js">